Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody w czasie przeglądania naszego serwisu. Dowiedz się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy na podstronie polityki prywatności. W dowolnej chwili masz możliwość zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.
REGULAMIN


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Sklep internetowy Manzayo („Sklep”) prowadzony jest przez firmę Manzayo Łukasz Jędrzejewski („Sprzedający”) z siedzibą: ul. Bieżanowska 7/5, 30-812 Kraków. Numer NIP: 683-185-06-49,  REGON: 120868837, nr telefonu: +48 536-083-625, adres e-mail: sklep@manzayo.com. Sklep dostępny jest pod adresem internetowym www.manzayo.com i umożliwia kupowanie produktów przy wykorzystaniu sieci elektronicznej (Internet).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu („Klienci”) i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep.
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu oraz dokonywania zakupów jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 4. Klientami Sklepu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a posiadające zdolność do czynności prawnych, dokonujące u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Użytkownik Sklepu, zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, nie zakłócający jego funkcjonowania oraz nieuciążliwy dla innych Klientów i Administratora Sklepu a także mając na uwadze poszanowanie praw autorskich Sprzedającego oraz osób trzecich.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu. 

II. ZAWIERANIE I REALIZACJA UMOWY

 1. Umowa sprzedaży produktów zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sklep umożliwia składanie zamówień przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. W przypadku zamówień złożonych w dzień wolny od pracy, ich realizacja rozpocznie się w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu, w którym złożono zamówienie.
 3. Informacje podawane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.
 4. Istnieją dwa sposoby składania zamówień w Sklepie: 

  a) poprzez utworzenie konta użytkownika (rejestracja),

  b) bez konieczności rejestracji, wykorzystując opcję „Szybkie zakupy”.

 5. W celu utworzenia konta użytkownika należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło służące logowaniu się do konta. Sklep potwierdzi utworzenie konta użytkownika wysyłając wiadomość na wskazany adres e-mail. 
 6. Klient potwierdzając chęć utworzenia konta poprzez przycisk „Zarejestruj się”, oświadcza tym samym, że zapoznał się i zaakceptował poniższy Regulamin oraz Politykę prywatności i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych.
 7. Utworzenie konta jest bezpłatne i następuje na czas nieoznaczony. Użytkownik ma prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny, żądać usunięcia konta.
 8. Posiadanie konta Użytkownika pozwala na przeglądanie informacji o historii dotychczasowych zamówień Klienta a także ma na celu ułatwienie i usprawnienie procesu składania kolejnych zamówień.
 9. W celu realizacji zamówienia Klient podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, adres rozliczeniowy (jeżeli inny niż adres dostawy) oraz numer telefonu kontaktowego. Sprzedający potwierdzi złożenie zamówienia w Sklepie wysyłając wiadomość na wskazany adres e-mail.
 10. W celu złożenia zamówienia w Sklepie należy dokonać wyboru produktu określając jego ilość i rozmiar, a następnie wybrać opcję „Dodaj do koszyka”.
 11. Po dokonaniu wyboru wszystkich produktów, które Klient zamierza zamówić, należy przejść do opcji „Mój koszyk” i kontynuować procedurę poprzez opcję „Przejdź do realizacji zamówienia”.
 12. Do chwili zatwierdzenia zamówienia produktów przyciskiem „Potwierdzam zamówienie”, Klient może modyfikować wybór produktów a także zmieniać dane teleadresowe wskazane na potrzeby realizacji zamówienia.  
 13. W Koszyku Klienta wskazywana jest na bieżąco cena wybranych produktów oraz ewentualne koszty przesyłki.
 14. Przed potwierdzeniem zamówienia Klient, spośród dostępnych metod, wskazuje formę płatności oraz dostawy.
 15. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez opcję „Potwierdzam zamówienie” oznacza zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz akceptację obowiązku dokonania zapłaty ceny za zamówione produkty i pokrycia ewentualnych kosztów ich dostawy.
 16. Sprzedający potwierdzi złożenie zamówienia oraz przyjęcie go do realizacji wysyłając wiadomość na wskazany adres e-mail.
 17. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia w możliwie najkrótszym terminie, a później niż:

  a) w ciągu 2-óch dni roboczych od daty złożenia zamówienia dla metody płatności za pobraniem,

  b) w ciągu 2-óch dni roboczych od zaksięgowania wpłaty z tytułu zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego dla metody płatności przelewem bankowym. 
 18. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane wskazane przez Klienta są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych umożliwiających zrealizowanie zamówienia.
 19. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z powodu braku którejkolwiek pozycji z zamówienia, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie. Jeśli Klient wyrazi zgodę, zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji. W innym wypadku, zamówienie zostanie anulowane a ewentualne dokonane przez Klienta przedpłaty zostaną w całości i niezwłocznie zwrócone.
 20. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed dokonaniem jego wysyłki przez Sprzedającego. W celu dokonania rezygnacji Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym drogą telefoniczną lub mailową.
III. CENY I METODY PŁATNOŚCI
 1. Ceny produktów podawane w Sklepie są cenami brutto i zawierają wszystkie jej składniki (w tym VAT, cła i podatki). Ceny podawane są w złotych polskich.
 2. Sklep umożliwia następujące metody płatności za zamówione produkty: 

  a) przedpłata przelewem na rachunek bankowy nr 49105014451000009214712722 prowadzony przez ING Bank Śląski SA,

  b) przedpłata przelewem bankowym, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Przelewy 24, realizowanego przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;

  w przypadku wybrania przedpłaty przelewem bankowym za pośrednictwem systemu Przelewy24, Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty Przelewy24; dokonanie płatności w powyżej formie wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta Regulaminu przedstawionego przez Przelewy24 jako Agenta Rozliczeniowego;

  c) za pobraniem - płatność spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy, w Paczkomacie InPost oferującym taką opcję lub pracownikowi Poczty Polskiej dostarczającemu przesyłkę.
 3. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego lub serwisu Przelewy24 jako podmiotu pośredniczącego w transakcji we wskazanym terminie, spowoduje anulację zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, przy czym cena produktu określona w zamówieniu Klienta jest wiążąca i nie ulega ona zmianie niezależnie od ewentualnych późniejszych zmian cen w Sklepie, występujących po przyjęciu zamówienia do realizacji. 

IV. DOSTAWA

 1. Produkty dostarczane są pod wskazany w zamówieniu adres, wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
 2. Do każdego przesyłanego produktu Sprzedający dołącza dowód zakupu (paragon lub, na żądanie, faktura VAT).
 3. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DPD Polska oraz przy wykorzystaniu usługi „Paczkomaty” wykonywanej przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o.
 4. Dostawa zamówienia opłaconego przez Klienta w formie przedpłaty odbywa się na koszt Sprzedającego. Koszt przesyłki pobraniowej pokrywa Klient i wynosi on 9,90 zł dla przesyłki kurierskiej, pocztowej lub dostawy do wybranego Paczkomatu.
 5. Przewidywany czas dostawy do Klienta wynosi:

  a) 1 dzień roboczy - dla dostawy kurierskiej,

  b) 2 dni robocze – przy dostawie do Paczkomatu lub Pocztą Polską.   

V. ZWROTY PRODUKTÓW - ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedającego o swojej decyzji składając stosowne oświadczenie (pobierz przykładowy formularz) w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą na adres: Manzayo Łukasz Jędrzejewski, ul. Bieżanowska 5a, 30-812 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@manzayo.com. W przypadku otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail. Klient może skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
 4. Produkty, co do których następuje odstąpienie od umowy, należy odesłać na adres pocztowy: Manzayo Łukasz Jędrzejewski, ul. Bieżanowska 5a, 30-812 Kraków niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty kiedy Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Zwracane produkty powinny być kompletne i w stanie niezmienionym po ich otrzymaniu. Do zwracanych produktów należy dołączyć paragon.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu produktów ponosi Klient.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Zwrot płatności Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie. W żadnym przypadku Klient nie ponosi opłat w związku z powyższym zwrotem.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klientado chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.
VI. REKLAMACJE PRODUKTÓW
 1. Produkty oferowane w Sklepie to produkty fabrycznie nowe. Każdy produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności postanowieniami Kodeksu Cywilnego, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 2. Reklamację należy złożyć poprzez odesłanie produktu wraz z pisemnym opisem wady i paragonem, na adres prowadzenia działalności Sprzedającego.
 3. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania przesyłki przez Sprzedającego.
 4. W przypadku uznania reklamacji, produkt zostanie wymieniony na nowy bądź - gdy  to możliwe – naprawiony oraz odesłany do Klienta na koszt Sprzedającego. W przypadku braku możliwości wymiany produktu na nowy lub jego naprawy, Sprzedający zwróci Klientowi cenę zakupu produktu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, produkt zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 6. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia produktów podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera lub listonosza protokół szkody lub odpowiednio - w przypadku przesyłki za pośrednictwem Paczkomatu – wybrał opcję reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego odbiera przesyłkę.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a także inne akty prawne mające zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu zmian.
 4. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do usunięcia konta w każdym czasie.
 5. Wszelkie zamieszczone w Sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE – PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Klientów Sklepu przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Klientów. Dane osobowe zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu sprzecznemu z tymi celami.
 3. Dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie i utworzenie konta użytkownika jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszej Polityki prywatności oraz oznacza wyrażenie zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Klient podaje dane osobowe dobrowolnie, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych, o ile Klient wyraził na to zgodę (zapis do newslettera). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
 5. Klient podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy/rozliczeniowy/prowadzenia działalności/siedziby firmy oraz numer telefonu kontaktowego. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej Klienta.
 6. Administrator udostępnia dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora a w przypadku Klienta korzystającego z płatności elektronicznych, Administrator udostępnia dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.
 7. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 8. Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które to strony mogą posiadać własne polityki prywatności w związku z czym Administrator zaleca aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 9. Administrator stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a)  zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
b)  certyfikat SSL na stronach Sklepu, na których wskazywane są dane Klientów,
c)   szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta,
d)  dostęp do konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

II.  POLITYKA W SPRAWIE PLIKÓW COOKIES
 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies będących plikami tekstowymi, przechowywanymi na komputerze użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu poprzez dostosowanie zawartości strony internetowej do jego preferencji oraz zwiększenie użyteczności i personalizacji zawartości witryny internetowej. Sklep korzysta także z plików cookies w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu.
 2. Wykorzystywane przez Sklep pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze strony internetowej i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze strony.
 3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik może jednak w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości
  i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.